samtrack-logo ردیاب ودزدگیر خودرو
ردیاب و دزدگیر خودرو R11

GPS R11 Samtrack ردیاب و دزدگیر خودرو

GPS R11

samtrack GPS R11 ردیاب و دزدگیر خودرو
R11
samtrack GPS R11 ردیاب و دزدگیر خودرو
R11

جی پی اس خودرو R11

ردیاب و دزدگیر خودرو r11

5/5
# قابلیت ذخیره نقاط ترمز
# قابلیت بازبینی مسیرهای پیموده شده
# خاموش کردن خودرو(قطع برق - قطع پمپ بنزین)
5/5
# هشدار سرعت غیر مجاز
# دارای برنامه تعمیر و نگهداری خودرو
# هشدار لرزشی
5/5
# هشدار روشن شدن خودرو
# دارای باتری داخلی
# هشدار قطع برق
# تعیین محدوده جغرافیایی خودرو
پیمایش به بالا